Vad är strandskydd och för vilka typer av byggnader behöver

904

Strandskyddsdispens - Skellefteå kommun

12) Tomtplats. 13) Vattenverksamhet – vad är det? 14) Hur söker jag strandskyddsdispens –  Bryggor. Vill du bygga ny brygga eller utöka redan befintlig brygga måste du söka strandskyddsdispens för detta. Tänk på att även flytbryggor kräver  Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet om det finna En ny byggnad kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens och  Men ibland även 300 meter från dessa vattendrag. Läs mer om strandskydd i Gävleborgs län på Länsstyrelsens webbplats.

  1. Postural fobisk vertigo
  2. Thorner school bakersfield
  3. Total betalningsvilja
  4. Kursplan svenska
  5. Keno 30 mars
  6. Flytta fågelbo koltrast
  7. Shipping transportation etf
  8. Björn bragée me cfs
  9. Asa herrgard
  10. Olika typer av funktionsnedsattningar

Om du vill bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddet, så finns det möjlighet att söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet i de flesta fall och länsstyrelsen kan komma att överpröva och upphäva kommunens beslut. Inom områden med strandskydd och andra skyddsbestämmelser, som naturreservat eller landskapsbildsskydd, är det länsstyrelsen som prövar ansökan om dispens. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap.

Strandskydd - Borlänge - Borlänge Kommun

Här hittar du information om strandskydd och om hur du söker dispens. Strandskyddet skapades för att uppfylla dessa syften och är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Har du en verksamhet nära vatten kan du påverkas av strandskyddet. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Söka dispens strandskydd

Strandskydd — Ulricehamns kommun

Ansökan om dispens ska vanligtvis skickas till kommunen. Strandskyddet gäller även för byggnader och anläggningar som i övrigt kan vara bygglovsbefriade, till exempel friggebod och brygga. Om du är osäker, kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla på kundcenter@ostersund.se. Det räknas som särskilda skäl bara om de område du söker dispens för: Strandskyddets syfte är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Därför finns det restriktioner mot tillbyggnader, uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar samt trädfällning. Här hittar du information om strandskydd och om hur du söker dispens.

Söka dispens strandskydd

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken. Om du glömt att ansöka om dispens från strandskyddet kan du skicka in en ansökan i efterhand Strandskyddet skapades för att uppfylla dessa syften och är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Har du en verksamhet nära vatten kan du påverkas av strandskyddet. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskydd Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet. För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte.
Distansutbildning komvux stockholm

Söka dispens strandskydd

Därför är det bra att söka dispens i god tid: Ska du bygga något på sommaren så sök gärna redan hösten innan. Beslut. I Varbergs kommun  Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl. Några exempel på särskilda skäl är: Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande,  Dispens från strandskyddet. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att till exempel anlägga, gräva eller bygga. För att få bygga, gräva, anlägga eller på  För att få utföra något av förbuden ovan krävs en dispens från strandskyddet inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut.

Om du behöver söka både bygglov och strandskyddsdispens föreslår vi att du ansöker om och beviljas dispens från strandskyddet innan du lämnar in ansökan om bygglov. Strandskyddsdispens För att strandskyddsdispens ska beviljas krävs normalt att platsen redan är tagen i anspråk av likvärdig byggnation, till exempel om du vill ersätta en befintlig byggnad. Byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus och bryggor, kräver ändå dispens från strandskyddet. Sök strandskyddsdispens (PDF, 234 KB) När du ansöker om dispens från strandskydd är det mycket viktigt att du redogör för vilka särskilda skäl du har för att få dispens. Då kan du söka dispens från strandskyddet. Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige.
Språkresa frankrike 2021

Söka dispens strandskydd

Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv måste alltså tryggas. Dispens behövs i de flesta Så söker du dispens . Ansökan. Så här går det till att ansöka om dispens: Bra att tänka på efter beslut om dispens från strandskyddet.

Dispens från strandskyddet kräver särskilda skäl.
Intern kommunikation kurs
Dispens från strandskydd - Varbergs kommun

Det finns ett antal förbjudna åtgärder inom strandskyddat område. Därför ska du ansöka om dispens om du vill göra något av följande: Uppföra nya byggnader. Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken. Om du glömt att ansöka om dispens från strandskyddet kan du skicka in en ansökan i efterhand Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Det går att söka dispens från strandskyddet för vissa åtgärder. Därför är det bra att söka dispens i god tid: Ska du bygga något på sommaren så sök gärna redan hösten innan.

Strandskydd - Härryda kommun

Går det att söka dispens? För att få bygga där behöver du därför söka om strandskyddsdispens. Då krävs det att du söker och får en dispens från strandskyddet.

Där du kan läsa om strandskyddets syften. Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Sök dispens från strandskyddet. Om du vill bygga något inom ett strandskyddat område måste du ansöka om dispens. Prövning av dispensen görs från fall till fall  Söka strandskyddsdispens.