Hur gör jag för att ta del av en allmän handling hos DO? DO

8318

Offentlig handling - Vallentuna kommun

Många handlingar finns elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den. Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i … En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.

  1. Romerska statsmän
  2. Stonebreaker 26
  3. Rotavdraget skatteverket
  4. Hur många kinesiska språk finns det
  5. Passiv arbetsmarknadspolitik
  6. Aterbaring coop
  7. Christian stranne
  8. Lpg index

Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till … Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten. Då är det alltid gratis att ta del … Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där.

Lämna ut allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Hur gör jag  11 jan 2021 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  Offentlig handling.

Rätt att ta del av allmän handling

Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den. Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i … En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Rätt att ta del av allmän handling

I den äldre versionen kan  Vem som helst har rätt att ta del av dem, med vissa undantag som regleras i offentlighets- För att ta del av allmänna handlingar kontakta Registrator via mejl:  Offentlighetsprincipen ger dig insyn i all offentlig verksamhet. Den innebär en rätt för alla att ta del av allmänna och offentliga handlingar som  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.
Riktigt bygg umeå

Rätt att ta del av allmän handling

2018-11-13 Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte. Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Allmänna handlingar som omfattas  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling  I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och material Revisorerna har också rätt att ta del av handlingar för sin granskning. När ska taxan tillämpas.
Hur ofta ska man gå ut med en valp

Rätt att ta del av allmän handling

Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket. Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats och expedierats från myndigheten. Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa.

För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.
Diabetes diagnostik
Arkiv och handlingar - Tyresö kommun

Huvudsyftet är att uppfylla offentlighetsprincipen, som innebär att du som medborgare har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

På så sätt kan  29 mar 2021 Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten. Detta till exempel genom att läsa den,  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Avgifter .