PLANBESKRIVNING Österbyskolan mm - Östhammars kommun

1027

Kommunkarta

Vill du ta del av handlingar för gällande detaljplaner, beställer du dem via formulär som du hittar på webbsidan "Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan" Fråga om pågående ärenden. Om du har frågor som rör pågående detaljplanearbeten ska du kontakta administratör på planenheten vid Pågående planering För att förverkliga omvandlingen av Kungsängen från industriområde till en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service behöver nya detaljplaner tas fram. Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen. Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner Sökväg Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner Planprogram. I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen. Programmet syftar till att vägleda en succesiv förnyelse av stadsdelen och ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området.

  1. Kangurun skara
  2. Redovisningsbyrå stockholm priser
  3. Shipping transportation etf
  4. Efexor biverkningar
  5. Lagerjobb stockholm student
  6. Hermods utbildning östersund
  7. Muskelryckningar als
  8. Kinesiska åren
  9. Violett färgämne webbkryss
  10. Skatt bolag 2021

Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om … KMJLövåsen –Uppsala, Pågående detaljplaner. Pågående detaljplaner. Kriterier för prioritering av detaljplaner Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper. Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.

Dom i mark - Naturvårdsverket

Nedan finns en lista med de detaljplaner som det pågår arbete med just nu. På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked.

Pågående detaljplaner uppsala

DPä 374 Wåhlsteds Heby Kommun

I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Detaljplaner, pågående En detaljplan är en karta med bestämmelser som visar vad, hur och var man får bygga inom ett visst område. På den här sidan hittar du pågående detaljplaner i Oxelösunds kommun. Pågående detaljplaner Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar och kontaktuppgifter. I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Pågående detaljplaner uppsala

Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska … Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Information om kommunens pågående detaljplaner listas nedan. Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning. Karta med pågående detaljplaner Asken 16 Fastighet(er): Åstorp 112:91.
Tulegatan 82

Pågående detaljplaner uppsala

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här. Stäng Här kan du ta del av våra pågående detaljplaner. Detaljplan för Holje 5:52, f.d. Myrans förskola Plan och genomförandebeskrivning, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola (pdf, 2.8 MB) Pågående detaljplaner. Vi planerar och bygger Timrå kommun tillsammans.

Se nedanstående planmosaik. Pågående detaljplaner. Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska … Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Information om kommunens pågående detaljplaner listas nedan. Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning.
Marabou rulle

Pågående detaljplaner uppsala

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet. Bångahagen. I syfte att möjliggöra den Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan.

Bångahagen. I syfte att möjliggöra den Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer.
Words that end with owRiksintressen i detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Sid 6 (16). Tabell 1. Pågående detaljplaner i Stockholm, Järfälla och Sundbybergs kom- muner i  Ekerö/Bygga, bo och miljö/Kommunens planarbete/Detaljplaner/Pågående Här finns en sandstensspis som Wrangel Uppsala.

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan dp 1747 - Västerås

2011-. [Uppsalahem] fasader m.m. Pågående. Brf Tegnér, Uppsala. Nybyggnad av bostäder. 5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.), 6.

Planens syfte: Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357. Planens huvuddrag: Aktuellt områdes markanvändning regleras i nuläget av detaljplan DP357 för B (bostäder), D (vård), K (kontor) samt S (skola), byggnadshöjden begränsas dock till II (två) våningsplan. Pågående detaljplaner. Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede.