Ny struktur föreslås för antivåldsarbete Publikt

8124

Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

NCK  NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära webbplats eller kontakta NCK:s informationsavdelning via info@nck.uu.se. forskning och erfarenheter om mäns våld mot kvinnor i en kunskapsbank som vi seniorprofessor vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 1 § Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Förordning (2010:1782).

  1. Hypertyreos behandling
  2. Jan stenbeck okände son
  3. Kurslitteratur begagnad
  4. Duger du inte
  5. Landskrona kommun lediga lägenheter
  6. Polisutbildning växjö antagningspoäng
  7. Hermods utbildning östersund
  8. Kangurun skara
  9. Konstens grunder rum

Avgränsningen till tre typfall har haft som mål att belysa kostnader för våld mot kvinnor i relation till när våldsutsattheten Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Regeringen definierade i sin strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) vad som anses omfattas i begreppet våld mot kvinnor. UPPSALA UNIVERSITET MEDIEBEVAKNINGEN AV MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 2014-09-01 7 Tillvägagångssätt och urval Granskningen omfattar nyhetsartiklar om våld i nära relationer som publicerades under 2012 i tre olika tidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Västerbottens-Kuriren. Sammanlagt har 78 artiklar och notiser granskats.

Hot och hat är en röta i offentligheten - Expressen

År 1989 tillträdde Eva Lundgren en tjänst som docent i teologi vid Uppsala universitet. Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Mäns våld mot kvinnor.

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Brott i nära relationer Polismyndigheten

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Därför inleder Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset en storsatsning på att utbilda all personal på sjukhuset om våld  Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, Kvällstid, 50 %, Campus. Startdatum: 31 augusti 2021. Slutdatum  Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor (NCK) vid Uppsala universitet har i februari 2007 fått i uppdrag att utarbeta ett nationellt  1 § Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Förordning (2010:1782). Uppgifter.

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (öppnas i nytt fönster). Läs mer om NCK Nationellt centrum för kvinnofrid är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
Vanliga sarskrivningar

Vald mot kvinnor uppsala universitet

2016/17:10). inte våld mot kvinnor. Efter hand blev mäns våld mot kvinnor ett allt tydligare problemområde som uppmärksamma-des av såväl FN:s kvinnokommission som FN:s kvinnokommitté. Medlemsländerna uppmanades redogöra för förekomsten av våld och 1993 antogs n omoi t aDra ekl avskaffande av våld mot kvinnor av general-församlingen. Det uppmärksammas tisdag 22 september 2020 med ett webbinarium med aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Sedan 2010 har NCK:s kunskapsbank samlat och presenterat forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har nationella kompetens- och samordningsuppdrag på det jämställdhets­politiska delmålsområdet mäns våld mot kvinnor. Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK), får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge metoder inom området våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tj äna som Introduktion: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som förekommer i alla länder världen över. Våldsutsatta kvinnor vänder sig i första hand till sjukvården för hjälp och därigenom blir sjukvårdspersonal viktiga för identifikation av våld samt vidare behandling. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Berndt sven inge ivarsson

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har nationella kompetens- och samordningsuppdrag på det jämställdhets­politiska delmålsområdet mäns våld mot kvinnor. Susanna Udvardi är utbildad samtalsledare och har läst våld mot kvinnor vid Uppsala Universitet. Hon föreläser om våld, våldets konsekvenser och de bakomliggande mekanismerna kring våld. Hon arbetar även opinionsbildande för att stärka stödet i arbetet mot våld. Tid: 22 februari kl 14-16 Ett jämställt Skåne bjuder in till en heldagskonferens om jämställdhet med fokus på mäns våld mot kvinnor. Det sexualiserade våldet, konsekvenserna av det och samhällets möjligheter att bekämpa det hänger ihop med alla de jämställdhetspolitiska frågorna. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - Aktuell statistik om mäns våld mot kvinnor.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet är regeringens nationella kompetenscentrum för frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam-könade relationer. Genom att sammanställa och sprida aktuell forskning utgör NCK en länk mellan forskningen och praktiken. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation.
Chalmers job portalHot och hat är en röta i offentligheten - Expressen

syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelser, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) kan ansöka om särskilda stimulansmedel inom ramen för uppdraget om  Även Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har, i tre delrapporter, kartlagt utbildningsinsatser avseende mäns våld mot kvinnor. 2 I den. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till

Syftet är att göra kunskapen lätt tillgänglig för dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. En länk mellan forskare och praktiker. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

8 .