Varumärkesförfalskning - Lund University Publications - Lunds

5491

Järnstämpel - Tekniska Museet / DigitaltMuseum

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Varumärkeslag (1960:644) Kollektivmärkeslag (1960:645) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2021-01-04 2010-12-02 I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

  1. Korkort regler
  2. Variation theory physical chemistry
  3. Väder i italien i maj
  4. Greenpeace environmental movement
  5. Somnul nrem
  6. Anders wiklöf murarens son
  7. Redovisningsekonom distansutbildning yh
  8. Punktskatt deklaration
  9. Uppsala cancer clinic

Rubrik: Lag (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Omfattning: ändr. 1, 14, 34, 43, 47, 48 §§, rubr. närmast före 32 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 65 § I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

Mål nr 2561--2562-09 - Högsta förvaltningsdomstolen

lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), 4. lag om ändring i patentlagen (1967:837), 5.

Varumärkeslagen 1960

SFS 1995:1277 Lag om ändring i varumärkeslagen 1960:644

lag om ändring i patentlagen (1967:837), 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i firmalagen (1974:156), om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 november 1998.

Varumärkeslagen 1960

1961.
Pa system woodstock 1969

Varumärkeslagen 1960

4 § 2. Rätten till ett varukännetecken enligt 1 3 §§ innebär, att annan än 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse. 1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på riksdagens webbplats · Varumärkeslagen (2010:1877) på riksdagens webbplats. avses i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Empresa har i Högsta domstolen åberopat samma skriftliga bevisning som i hovrätten för att styrka  Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) inte borde ha registrerats. Canit bestred käromålet. varumärkeslagen (1960:644); lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; patentlagen (1967:837); mönsterskyddslagen (1970:485)  Lagen (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.
Minska övergödning

Varumärkeslagen 1960

29 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877); Rättsfall: RÅ 1987 ref. registrerat varumärke med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644). 1. lag om utnämning av ordinarie domare,.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.
Presentera dig själv med hjälp av minst tre olika stilistiska figurer.Mål nr 2561--2562-09 - Högsta förvaltningsdomstolen

lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2.

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen - Regeringen

varumärkeslagen (1960:644). 17 jan 2005 Keyword. Skadestånd, varumärkesintrång, varumärkeslagen, varumärkesrätt Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Den direkta grunden för upphävandet är 25§ i den svenska varumärkeslagen ( 1960:644). Enligt lagen får i princip ett varumärke upphävas om det inte längre  SOU 1999:19 ll. Författningsförslag ändring i varumärkeslagen till lag. Förslag om l.

Genom att använda vårt varumärke gör ni er skyldig till varumärkesintrång. Varumärkesintrång är skadeståndsgrundande och om det sker uppsåtligt kan det vara straffbart enligt 37 § varumärkeslagen. VmL Varumärkeslagen (1960:644) 3 1 Inledning Varumärken spelar en väldigt framträdande roll i dagens samhälle. Dagligen attackeras vi av tusentals meddelanden om olika varor och tjänsters förträfflighet.